fbpx

Online marketing specialist

Radgost is a technological startup. Since 2011 they’re creating tools to improve work for small and medium companies. Their online products (InvoiceOcean.com / Fakturownia.pl / VosFactures.fr, Sugester.pl) are used by over 400 000 companies all over the world. They’re looking for a person for our team, who will handle widely defined online marketing.

Radgost,
5 days ago
Online marketing specialist
Radgost,

Job description

 • Running online marketing campaigns for our Saas products (InvoiceOcean, Sugester, Intum)
 • Analysis, reporting, optimization of efficiency of marketing activities (Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads etc.)
 • Contact with the media and monitoring
 • Creating marketing articles and contact with clients
 • Preparing and implementing promotion activities
 • Managing marketing channels, testing and implementing new ideas
 • Quantitative and qualitative analysis of actions and its effects
 • Customer segmentation, analysis of segments’ needs and creating targeted messages
 • Brand awareness building
 • Content marketing managing
 • Running A/B tests in the system and on the website

Requirements:

 • Practical knowledge about online marketing tools (content marketing, marketing automation, newsletter, landing pages, adwords, SEO, A/B tests, etc) and skills to use its data
 • Experience with new technologies (preferred: SaaS projects, websites, IT companies)
 • Polish language skills and very good English language skills (texts and marketing actions will be mostly channeled to global market
 • Knowledge of Excel
 • Effective team communication skills and knowledge of marketing communication
 • Analytical skills
 • Focus on the score, self-reliance and initiative

Additional skills:

 • Other languages skills (in addition to Polish and English) – soon we’re planning to enter other European’s countries markets
 • Knowledge of tools such as Google Analytics, AdWords, Mixpanel, Chartmogul, Kissmetrics, Brand24 etc.)
 • Sensibility to User Experience and front-end design
 • Experience in online marketing (perfect in B2B area)
 • Good writing skills

We offer:

 • work in a young, dynamically developing company, in a competent team, with innovative projects and a friendly work atmosphere
 • gaining experience and opportunities for development
 • opportunity of introducing the company to the foreign markets
 • cosy office in the Vistula District with the view on the river and the National Stadium (100 m from Copernicus Science Centre metro station) and unique startup atmosphere
 • billiard, foosball, ping-pong, air hockey
 • coffee, tea, fruits
 • once a month Thursday Movie Nights on our terrace
 • multisport card

See how we work!

If you’re interested send us an email with your CV on michal@radgost.pl, titled ‘Online marketing specialist’.

Please add the following clause:

I hereby agree for processing my personal data in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 25 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repeal of Directive 95 / 46 / EC (general data protection regulation) contained in the CV I sent in the current recruitment process and future recruitments processes performed by Radgost Group, based in Warsaw, at 6/8 Smulikowski st., 00389, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, Department XIII of the National Court Register, NCR 0000323754, TIN 5252445767; that is companies: Radgost Ltd., Fakturownia Ltd., Sugester Ldt.

 


 

Radost jest startupem technologicznym. Od 2011 tworzy narzędzia usprawniające pracę małych i średnich firm. Z ich produktów online (Fakturownia.pl / InvoiceOcean.com / VosFactures.frSugester.pl) korzysta ponad 400 000 firm na całym świecie. Poszukują osoby, która zajmie się w firmie szeroko pojętym marketingiem internetowym.

Zakres działań osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • Prowadzenie kampanii reklamowych online dla naszych produktów SaaS (Fakturownia, Sugester, Intum)
 • Analiza, raportowanie oraz optymalizowanie efektywności prowadzonych działań marketingowych (Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads etc.)
 • Monitorowanie i kontakt z mediami
 • Tworzenie tekstów marketingowych i kontakt z klientem
 • Przygotowywanie i wdrażanie mechanizmów promocyjnych
 • Zarządzanie kanałami marketingowymi online, testowanie i wdrażanie nowych pomysłów
 • Analiza kosztowo – jakościowa zakładanych działań oraz ich efektów
 • Segmentacja klientów, analiza potrzeb segmentów i tworzenie do nich targetowanych przekazów, analiza churnu itp
 • Budowanie świadomości marki
 • Zarządzanie przekazem content marketingowym produktów
 • Przeprowadzanie A/B testów w systemie i na WWW

Wymagania:

 • Praktyczna znajomość wykorzystania narzędzi online marketing (content marketing, marketing automation, newsletter, landing pages, adwords, SEO, A/B tests, etc) i umiejętność efektywnego wykorzystania danych w nich zawartych
 • Doświadczenie w branży nowych technologii (preferowane: projekty SaaS, portale internetowe, firmy IT, portale internetowe)
 • Znajomość języka polskiego i bardzo dobra znajomość angielskiego (teksty i działania marketingowe będą głównie na rynki angielskojęzyczne)
 • Znajomość excela
 • Umiejętności skutecznej komunikacji w zespole i znajomość zasad komunikacji marketingowej
 • Zdolności analityczne
 • Orientacja na wynik, samodzielność i inicjatywa

 

Dodatkowe Atuty:

 • Bardzo dobra znajomość dodatkowego języka (poza angielskim i polskim) – w najbliższym czasie planujemy wejście do kilku nowych krajów europejskich
 • Znajomość narzędzi typu Google Analytics, AdWords, Mixpanel, Chartmogul,  Kissmetrics, Brand24 itp
 • Wrażliwość na usability i UX
 • Doświadczenie w marketingu internetowym (idealnie w obszarze B2B)
 • Zwinne pióro

Oferujemy:

 • pracę w młodej, dynamicznie rozwijającej się firmie, w kompetentnym zespole, przy innowacyjnych projektach z przyjazną atmosferą pracy
 • duże możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia
 • możliwość wprowadzenia firmy na nowe rynki zagraniczne
 • przyjemne biuro na warszawskim Powiślu z widokiem na Wisłę i Stadion Narodowy (100 m od stacji metra Centrum Nauki Kopernik) oraz unikalną atmosferę startupu
 • bilard, piłkarzyki, ping-pong, cymbergaj
 • kawę, herbatę, owoce
 • comiesięczne filmowe czwartki na biurowym tarasie
 • kartę multisport

Zobacz, jak pracujemy!

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail michal@radgost.pl z tytułem “Specjalistka/ta ds. marketingu internetowego“. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku).”

To apply contact:
Michał Stefaniak:
Show contact details